Upute za izmjeru brave možete pronaći na slijedećem linku.